Расчет собственного капитала за август 2023.(Дата публикации 25/09/2023, Дата расчета 31.08.2023)