Расчет собственного капитала за март 2020 (Дата публикации 29/04/2020, Дата расчета 31.03.2020)